ΒΑΘΙΕΣ (11)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ (5)

ΞΥΛΙΝΕΣ (7)

ΡΗΧΕΣ - ΤΡΥΠΗΤΕΣ (10)

ΣΑΛΤΣΑΣ (6)