ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ SOUS VIDE (2)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (2)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ (3)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ/ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (1)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (1)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ (2)